หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับตำบล
เกี่ยวกับตำบล
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนาฯ
สนทนาฯ
บริการฯ
บริการฯ
ติดต่อฯ
ติดต่อฯ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
อบต.แก่งผักกูดพร้อมสนับสนุนการศึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมในตำบล

เยาวชนในตำบลแก่งผักกูด

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบึงบัวหลวง
การปศุสัตว์และการเกษตร
อาชีพหลักของประชาชนในตำบล

อาชีพในตำบลแก่งผักกูด
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งผักกูด
นายฐิติพงศ์ พรเดชศรีจำปา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
CLICK
ติดต่อ อบต.
036 - 776 - 020
1
2
3
4
5
 
 
 <<องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครัวเรือนมีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าถึง คิดเป็นร้อยละ 90 (มีระบบการใช้ไฟฟ้าแบบโซล่าเซล จำนวน 3 แห่ง)
 
 
 
 
ครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 75 ดังนี้
หมู่ที่ 1 - 4 ต.แก่งผักกูด ใช้ระบบประปาผิวดินของการประปา อบต.แก่งผักกูด
หมู่ที่ 5 - 8 ต.แก่งผักกูด ต.แก่งผักกูด ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 - 5 ต.ทะเลวังวัด ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน (ปี 2548 ได้งบประมาณจัดสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่จากกรมทรัพยากรน้ำ)
 
 
 
โรงงานน้ำตาล T.N.
โรงงานผลิต กระดาษ บริษัท กระดาษ วังที.เอ็น. จำกัด
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์แผ่นดินทอง
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลทะเลวังวัด
โรงงานข้าวงอก
 
 
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
  โทรศัพท์ :: 036-776-020 โทรสาร :: 036-776-021
  จำนวนผู้เข้าชม 2,074,630 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2557
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร. 081-853-2962
หรือ
CLICK