หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งผักกูด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
อบต.แก่งผักกูดพร้อมสนับสนุนการศึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมในตำบล

เยาวชนในตำบลแก่งผักกูด

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบึงบัวหลวง
การปศุสัตว์และการเกษตร
อาชีพหลักของประชาชนในตำบล

อาชีพในตำบลแก่งผักกูด
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งผักกูด
นายณัฐพนท์ ตากรวดดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
CLICK
ติดต่อ อบต.
036 - 776 - 020
1
2
3
4
5
 
 
<<องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ >>
 
 
 
 
 
 
 
       
 
       
    ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
    ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ
    ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด
    ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
       
 
       
    คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้
    อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
    การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย
    ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
 
 
 
       
 
       
    บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
    ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
    ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
    ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทรศัพท์ : 036-776-020 โทรสาร : 036-776-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
จำนวนผู้เข้าชม 12,708,156 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
สายตรงนายก
โทร. 036-776-020