หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
อบต.แก่งผักกูดพร้อมสนับสนุนการศึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมในตำบล

เยาวชนในตำบลแก่งผักกูด

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบึงบัวหลวง
การปศุสัตว์และการเกษตร
อาชีพหลักของประชาชนในตำบล

อาชีพในตำบลแก่งผักกูด
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งผักกูด
นายณัฐพนท์ ตากรวดดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
CLICK
ติดต่อ อบต.
036 - 776 - 020
1
2
3
4
5
 
 
<<องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ >>
 
 
 
 
 
 
 
       
 
       
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ไดมาตรฐาน
    ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การมีงานทำ การสร้างรายได้ ให้กับประชาชน
    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริ และการทำการเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
    เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
    สร้างหลักประกันและสวัสดิการทางสังคมให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
      ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
    อนุรักษ์และสืบทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
    เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 
 
 
       
 
       
    เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    ส่งเสริมการปลูกป่า และการปรับปรุงภูมิทัศน์
 
 
 
       
 
       
    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
    ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
       
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทรศัพท์ : 036-776-020 โทรสาร : 036-776-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
จำนวนผู้เข้าชม 9,525,736 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
สายตรงนายก
โทร. 036-776-020