หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


การขออนุญาตใช้น้ำประปา


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีป้าย


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 
  (1)