หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


การขออนุญาตใช้น้ำประปา


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีป้าย


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 
  (1)