หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2