หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งผักกูด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
อบต.แก่งผักกูดพร้อมสนับสนุนการศึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมในตำบล

เยาวชนในตำบลแก่งผักกูด

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบึงบัวหลวง
การปศุสัตว์และการเกษตร
อาชีพหลักของประชาชนในตำบล

อาชีพในตำบลแก่งผักกูด
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งผักกูด
นายณัฐพนท์ ตากรวดดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
CLICK
ติดต่อ อบต.
036 - 776 - 020
1
2
3
4
5
 
 
<<องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ >>
 
 
 
 
 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับ [ 25 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 26 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักสายรองตำบลทะเลวังวัด [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 20 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อน [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 39 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เรื่อง การรั [ 11 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจ [ 10 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
ขอนำส่งรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจ [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ขออนุญาติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา [ 27 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 52 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินตามพระราชบ [ 25 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอ [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกค [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก องค์ความรู้การจัดการปัญหามลพิษ [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 52 
 
อบต.พุคา ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั [ 27 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
อบต.บ้านกล้วย โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
อบต.โก่งธนู 2 มิถุนายน 2566 ทีมงานโก่งธนู พลัง บวร Chang For Good จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมเฉลิ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.โก่งธนู 2 มิถุนายน 2566 ทีมงานโก่งธนู พลัง บวร Chang For Good จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.โก่งธนู 2 มิถุนายน 2566 ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน นำโดย พระครูสันติญาณประยุต เจ้าคณะตำบลโก่ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.เขาพระงาม พิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเจดีย์ 2 - ซอยเจดีย์ 3 หมู่ที่ 5 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการตัดหญ้าบริเวณริมถนน หมู่ที่ 2 และตัดแต่งกิ่งไม้ที่ศาลอ่างแก้ว [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
อบต.นิคมลำนารายณ์ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาพระงาม แผนดำเนินการโครงการการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.โพตลาดแก้ว ข่าวประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวลำ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เนื่องด้วยวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให้วันวิ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวลำ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ชอนสมบูรณ์ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไทร ขยะทั่วไป 218.50 กก [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.เขาพระงาม มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (รถเข็นวีลแชร์) [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 
ที่ ลบ0023.2/839 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 127 กลับต้นสังกัด [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
ลบ0023.2/837 เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 186 
ที่ ลบ 0023.2/816 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ที่ ลบ0023.2/815 เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.4/ว 1869 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว1789 ลงวันที่19พฤษภาคม2566 เรื่องแจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
ที่ มท 0807.3/ว1513 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 123 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
ที่ มท 0807.3/ว1679 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 126 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
มท0807.3/ว1674 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 125 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
ที่ ลบ 0023.5/ว790 ลว. 22 พ.ค.66 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วน [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
ที่ ลบ 0023.5/ว789 ลว. 22 พ.ค.66 เรื่อ่ง ขอแจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4-2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 217 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1763 ลว. 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ งบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1762 ลว.18 พ.ค.66 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
 
 
 
เรื่องเสียภาษี (8 ก.ค. 2565)    อ่าน 322  ตอบ 2  
แนะนำ:บริษัท รับสร้างบ้าน ลพบุรี (2 ธ.ค. 2564)    อ่าน 413  ตอบ 0  
การขออนุญาตใช้น้ำประปา (30 มี.ค. 2564)    อ่าน 510  ตอบ 1  
 


 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 ก.ค. 2557
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
วัดทะเลหลังวัด
โรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลหลังวัด
โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลแก่งผักกูด
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบึงบัวหลวง
 
 
กลุ่มแม่บ้านตะกร้าสาน
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แก่งผักกูด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทรศัพท์ : 036-776-020 โทรสาร : 036-776-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
จำนวนผู้เข้าชม 12,440,701 เริ่มนับ 29 ก.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
สายตรงนายก
โทร. 036-776-020