หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
อบต.แก่งผักกูดพร้อมสนับสนุนการศึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมในตำบล

เยาวชนในตำบลแก่งผักกูด

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบึงบัวหลวง
การปศุสัตว์และการเกษตร
อาชีพหลักของประชาชนในตำบล

อาชีพในตำบลแก่งผักกูด
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งผักกูด
นายฐิติพงศ์ พรเดชศรีจำปา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
CLICK
ติดต่อ อบต.
036 - 776 - 020
1
2
3
4
5
 
 
<<องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ >>
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้ [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 184 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 [ 24 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 170 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพัน ทำกินดี หมู่ที่ [ 23 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 181 
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. (มอก. ชั้น 3) หมู่ที่ 6 บ้านเนินทอง ตำบล [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 209 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วันและเวลา การตรวจรับ [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ( [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
 
อบต.โคกสลุง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงเรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อดำเนิน [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกสลุง ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดิน แบบใหม่ 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกสลุง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองผักแว่น ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกสลุง ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้น้ำ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โคกสลุง ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มีรายชื่อตามหนังสือที่แนบมานี้ ให้มาติดต่อที่ อบต.ด่วน เรื่อ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองเมือง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มะนาวหวาน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนต [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยขุนราม ประกาศรับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ [ 27 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1