หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน 1,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด จำนวน 30 ชุด (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดสำหรับใช้ในสถานที่กักกันตัวในชุมชนตำบลแก่งผักกูด และตำบลทะเลวังวัด ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในสถานที่กักกันตัวในชุมชนตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด จำนวน 10 รายการ ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในสถานที่กักกันตัวในชุมชนตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด จำนวน 11 รายการ ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 27 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหาร พร้อมเครื่องดื่ม 3 มื้อ ต่อคน จำนวน 5 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและกักตัว 14 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหาร พร้อมเครื่องดื่ม 3 มื้อ ต่อคน จำนวน 56 คน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และกักตัว 14 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหาร พร้อมเครื่องดื่ม 3 มื้อ ต่อคน จำนวน 56 คน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และกักตัว 14 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง)องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4