หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑ ทะเลวังวัด - หมู่ที่ ๔ หลังโรงปุ๋ย ช่วงหน้าบ้านนายวิชัย คำวิชิต ผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ตามแบบอบต.กำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑ ทะเลวังวัด - หมู่ที่ ๔ หลังโรงปุ๋ย ช่วงหน้าบ้านนายวิชัย คำวิชิต ผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ตามแบบอบต.กำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (วันที่ ๑๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]จ้างตรวจเช็คระยะตามกำหนด รถยนต์ยี่ห้อเอ็มจี หมายเลขทะเบียน กว ๒๕๓๖ ลพบุรี กองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๕,๙๐๑ ถุง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ วัน) กองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30