หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อน้ำยาพ่นยุงโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ Big cleaning day ตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด สะอาดอย่างยั่งยืน ป้ายรณรงค์ ลด ละเลิกใช้ โฟมและถุงพลาสติกและป้ายธนาคารขยะ(กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (จำนวน ๓๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายบ้านแก่งหิน หมู่ที่ 2 ถนนคันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บล.ถ.32-001 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี กว้าง 8 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายบ้านแก่งหิน หมู่ที่ 2 ถนนคันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บล.ถ.32-001 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี กว้าง 8 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการเช็คเครื่องยนต์ฯ รถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ กง4651 ลพบุรี (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (วันที่ ๕ -๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ วันๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๓๙ คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45