หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงในตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม UHT รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อโครงการจัดซื้อถังกรองผิวดิน(กรองและล้างอัตโนมัติ) พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงไร้สาย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 6 จุด พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เอกสาร 2 บานเปิด) กองคลัง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ( วันที่ ๑๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ วันๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๓๙ คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการรถขุดตีนตะขาบ(รถแบ็คโฮ) ขนาดเล็ก จำนวน ๑ งาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39