หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ ยานพาหนะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูดประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานและสนับสนุน งานก่อสร้างและงานประสานสาธารณูปโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานและสนับสนุนงานบริการทั่วไป ด้านกิจการประปา (ท่ากรวด) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานและสนับสนุน ด้านงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14