หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัญญา ติ้วสุวรรรบวร หมู่ที่ ๕ ตำบลทะเลวังวัด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และติดตั้งป้ายตามแบบอบต.กำหนด [ 8 เม.ย. 2565 ]โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด (สายภายในหมู่ที่ ๕ ต.แก่งผักกูด) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และติดตั้งป้ายตามแบบอบต.กำหนด [ 8 เม.ย. 2565 ]โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชิน คำวิชิตถึงบ้านนายพิทักษ์สิน โพธิ์งาม หมู่ที่ ๑ ตำบลทะเลวังวัดขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และติดตั้งป้ายตามแบบอบต.กำหน [ 8 เม.ย. 2565 ]โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญยงค์ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลวังวัด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และติดตั้งป้ายตามแบบอบต.กำหนด [ 8 เม.ย. 2565 ]โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแหวน ปิ่นทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลแก่งผักกูด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และติดตั้งป้ายตามแบบอบต.กำหนด [ 8 เม.ย. 2565 ]โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ ทองเอม หมู่ที่ ๓ ตำบลแก่งผักกูด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง และติดตั้งป้ายตามแบบอบต.กำหนด [ 8 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (กองช่าง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน จำนวน ๑ รายการ สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน จำนวน ๑ รายการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19