หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด จำนวน ๓ สายทาง (ตำบลแก่งผักกูด ๑ สายทาง ตำบลทะเลวังวัด ๒ สายทาง) [ 23 พ.ย. 2565 ]โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในตำบลแก่งผักกูดและตำบลทะเลวังวัด จำนวน ๔ สายทาง (ตำบลแก่งผักกูด ๒ สายทาง ตำบลทะเลวังวัด ๒ สายทาง) [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๓ รายการ กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (คลอรีนผง ๖๕%) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑เครื่อง ปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด จำนวน ๑ ป้ายป้ายไวนิลสำรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด จำนวน ๓ ป้ายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26